Vidéothèque

Dự án IEDC trên sóng HTV9

2014

Reportage HTV9

Từ tháng 1/2013 đến nay, dự án đào tạo và hỗ trợ cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, một dự án phát triển thuộc Viện Hợp tác & Phát triển Châu Âu IECD của Pháp, thực hiện trên địa bàn TP. HCM, đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho người dân. Ngày 18/6/2014, với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc trường ĐH Tôn Đức Thắng và Liên Đoàn Lao Động Quận 6, sự kiện lễ ra mắt chính thức dự án tại Việt Nam đã diễn ra, đánh dấu bước ngoặt mới đưa dự án bước qua giai đoạn hai, nhằm hoàn thiện các chương trình đào tạo và hoạt động hỗ trợ.

Chia sẻ của học viên và tập huấn viên IECD

Juillet 2014

Chia sẻ của học viên và tập huấn viên IECD

Juillet 2014